Aktuelno
Kontrola kvaliteta za dekorativne galvanske premaze legura aluminijuma

KONTROLA KVALITETA ZA DEKORATIVNE GALVANSKE PREMAZE LEGURA ALUMINIJUMA

20.06.2019.

Kako bi se postigla konzistentna boja i sprečio škart u prizvodnji, kontrola sirovina ili poluproizvoda važna je za proces dekorativne galvanizacije i njen krajnji rezultat. Za ovakve i slične merne procese Helmut Fischer je razvio veoma precizne i pouzdane merne isntrumente.

 

 

Svaki proizvod od metala izložen je vlazi, kiseoniku i ostalim agresivnim supstancama koje tokom vremena menjaju njihovu hemijsku strukturu i izazivaju koroziju. Korozija na proizvodu uzrokuje da on postane neupotrebljiv.


Galvanizacija je elektrohemijski proces zaštite metala putem elektrolize, odnosno proces nanošenja površine drugog metala (cink, nikl, hrom, bakar, zlato, srebro i sl.) na površinu proizvoda. Galvansko-hemijska zaštita važna je tehnološka karika u svakom proizvodnom lancu. Ona povećava snagu proizvoda, otpornost na različite temperature, sprečava koroziju i povećava njegov životni vek.


Pored njihove zaštitne uloge, galvanski premazi imaju i dekorativnu ulogu i u tom smislu moraju da ispune i određene uslove dizajniranja gde, pored krajneg izgleda proizvoda, i boja igra veoma važnu ulogu. Kada su u pitanju legure aluminijuma, za dekorativnu galvanizaciju koriste se samo posebne legure ovog metala.

 

Koje se legure aluminijuma mogu galvanizovati u dekorativne svrhe?

 

To su uglavnom legure Al99, AIMg i AlMgSi. Kako bi se dobili najbolji rezultati, ove legure moraju da imaju visok kvalitet galvanske zaštite. Kvalitet završnog dekorativnog galvanskog premaza ogleda se u tačnoj nijansi boje. Ali čak i male razlike u sastavu legura mogu dovesti do značajnih odstupanja u nijansama. Ovakvi problemi mogu da uspore proizvodnju i da dovedu do nepredviđenih troškova.


Kako bi se postigla konzistentna boja i sprečio škart u prizvodnji, kontrola sirovina ili poluproizvoda, naročito ako se oni dobavljaju od različitih proizvođača, jako je važna za proces dekorativne galvanizacije i njen krajnji rezultat.

 

Kako se vrši kontrola kvaliteta za dekorativne galvanske premaze legura aluminijuma?

 

Da bi se izbegli pomenuti problemi potrebno je proveriti da li se zaista radi o identičnim legurama aluminijuma. Najbolji način za to je određivanje električne provodljivosti sirovine ili poluproizvoda pre procesa galvanske zaštite, jer je ovaj parametar osetljiv čak i na male varijante u sastavu legura.


Za ovakve i slične merne procese Helmut Fischer je razvio veoma precizne i pouzdane merne instrumente. Kombinacija SIGMASCOPE SMP10 i ES40 sonde je idealna za merenje električne provodljivosti obojenih metala poput aluminijum legura. Koristeći nedestruktivnu fazno-osetljivu metodu vrtložnim strujama, ovaj instrument brzo i precizno određuje električnu provodljivost obojenih metala. ES40 sonda može nositi širok spektar mernih frekvencija (60-480 kHz), što je čini pogodnom za razne debljine materijala.


Pošto električna provodljivost jako zavisi od temperature, ova sonda ima integrisani temperaturni senzor. Kako bi se omogućila kalibracija po kalibracijskim standardima prilikom merenja zaobljenih delova, korekcija krivine sa Ø 6 mm osigurava dosledno visoku preciznost: prečnik zakrivljenja uzorka jednostavno ulazi u instrument.


Da bi se izbegle razlike u završnoj boji ukrasnih eloksiranih premaza, provera provodljivosti sirovine pre galvanizacije je odgovarajući korak kontrole kvaliteta. Sa ovako preciznim podacima o sastavu legura jedino je moguće osigurati kvalitetan krajnji rezultat u proizvodnji.

Za sve dodatne informacije i pitanja posetite kompaniju Labsys, ovlašćenog distributera Fischer mernih instrumenata za teritoriju Srbije i regiona.

Pronađite nas na mapi