O nama

Labsys d.o.o., prodaja i servis laboratorijske opreme. Od 2017 i u Srbiji!

Poštovani partneri!

 

Nudimo opremu, instalaciju i edukaciju na opremi, redovno periodično održavanje opreme, sertifikovanje opreme prema GLP standardima, servis opreme sa rezervnim delovima renomiranih svetskih proizvođača. Naročito želimo istaći našu ekspertnu kompetenciju na područjima:

 • reologija njutnovskih i ne-njutnovskih tečnosti (kinematička viskoznost m2 · s-1 ,cSt...  i dinamička viskoznost-cP,mPa*sec,Pa*sec...)
 • NDT testiranje uzoraka (merenje debljine slojeva, materijalna analiza, kvalitativna i kvantitativna analiza Au, Ag, Pa, RoHS... - Helmut Fischer
 • NDT ED XRF i Sigmascope SMP-350 GOLD analiza zlata i pronalaženje lažnih zlatnih poluga, merenje višeslojnih prevlaka metodom ED XRF -  Helmut Fischer
 • debljina galvanskog sloja, debljina višeslojnih uzoraka kao npr. lak ili boja/topli cink/osnova Fe (duplex)  Helmut Fischer
 • merenje  prevlake Cu/ABS na PCB-ovima - Helmut Fischer
 • Ultrazvučna NDT ispitivanja - Helmut Fischer
 • druga NDT ispitivanja u nehumanim atmosferskim uslovima npr. robotizovana merenja u lakirnicama - Helmut Fischer
 • mikrotvrdoća apliciranom silom 0-20 N /0-2kgF sa indentacijom u nano području - Helmut Fischer
 • kombinovani mikro/makro uređaji za tvrdoću po Brinell, Knoop, Rockwell, SuperRockwell, Vickers... metodima od 1gF-3000KgF INNOVATEST
 • statički i dinamički dinamometri (kidalice) - Instron
 • reološka oprema za merenje tečnosti polimera CEAST MFI (Melt Flow Rate) i MVR (Melt Volume  Rate)
 • oprema za torzijska merenja - INSTRON
 • oprema za merenje žilavosti INSTRON (Izod i Charpy)
 • Ascott  komore za specijalna korozivna testiranja prema ISO EN 6227, ASTM B 117...
 • Espec komore za simulaciju specijalnih klimatskih uslova -70 do +300 stepeni C,  rH od +10% do 100%
 • specijalna oprema Sheen i TQC
 • druga laboratorijska oprema (kupke za termostatiranje Julabo, Brookfield...)
 • servis i kalibracije sa sertifikacijom i sledljivim etalonima

 

Labsys SRB d.o.o.  je u 2017 od strane nadležnih organa sertifikovan za prodaju,instalaciju i servis ED XRF uređaja Helmut Fischer u R.Srbiji.

Labsys d.o.o. je ustanovljen 1990 godine i od tad uspešno nudi opremu i  usluge na području ex-YU regije .

Da bi našim kupcima u Srbiji pružili još bolju uslugu otvorili smo ured LABSYS SRB d.o.o. sa sedištem u Beogradu.

 

Osnovni podaci

 

LABSYS SRB d.o.o., TRGOVINA NA VELIKO OSTALIM MAŠINAMA I OPREMOM
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Čingrijina 13/108, 11000 Beograd

Telefon: 00381 11 4300200, direktni broj odg. dir. Samo Djuzić,  e-mail: labsys@labsys.rs ili samo.djuzic@labsys.rs

Mobilni telefon za ponude i upite: 00381 60 677 2652 (g. Bojan Štamcar) e.mail: bojan.stamcar@labsys.rs

Internet stranica: www.labsys.rs

T.R.: Raiffeisen banka a.d. Beograd: IBAN:265625031000032208, SWIFT-BIC: RZBSRSBG
Matični broj: 21259365; Šifra delatnosti: 4669; PIB: 109877456

 

 

Pronađite nas na mapi