INSTRON 6800 – Instron predstavlja novu seriju univerzalnih test sistema

Brend Instron je nadaleko poznat po proizvodnji nekih od najtačnijih, najbržih i najsigurnijih sistema za testiranje materijala na svetu. Sa stalnim članovima u međunarodnim odborima za usklađenost i globalnom mrežom iskusnih i veštih servisnih tehničara, Instron podržava svaki sistem sa svim resursima neophodnim da ga podrži tokom njegovog životnog veka. Više od 75 GODINA smo ponosni što smo dizajnirali neke od najnaprednijih sistema u industriji ispitivanja materijala.

Nova DMP serija za merenje nivoa premaza

Bezdodirno i nedestruktivno merenje debljine premaza je upravo dostiglo sledeći nivo. Nova Fišerova DMP serija postavlja standarde svojim novim dizajnom i digitalnim sondama, kao i taktilnim paketom i mnogim drugim inovacijama. Doživite seriju proizvoda.

Korisni kontrolni signali - Dobijte važne povratne informacije tokom procesa merenja. Multi-senzorna povratna informacija uživo koju dobijate preko LED svetla, zvuka i vibracije pokazuje da li su izmerene vrednosti unutar tolerancije.
 

Pronađite nas na mapi