ISO 14577-1

Instrumentirani indentacijski test (mikrotvrdoća) - mehaničke osobine u mikrometarskom i nanometarskom području. Za merenje elastičnih i plastičnih svojstava tankih slojeva ili materijala.

Pronađite nas na mapi