Aktuelno

Ascott Analytical - Laboratorijska oprema

2019-09-05

Korozija predstavlja veliki problem u modernom svetu proizvodnje. Budući da nastale klimatske promene, kojim pogoduju česte i velike promene vremena, doprinose njenom nastanku. Stoga je veliki izazov izraditi proizvode čiji će životni vek da bude dug, a sve to u svrhu zadovoljstva vaših klijenata.

Vidi još

ISO standardi - sve što ste želeli da znate

2019-08-02

ISO standardi su međunarodno priznate norme kojima se definišu pravila i smernice za kvalitet proizvodnje, krajnjeg proizvoda ili usluga. U nastavku teksta pročitajte više o tome čemu služe i zašto ih koristimo.

Vidi još

Dupleks merenje laka/Zn/Fe za čelične krovne sisteme

2019-07-02

Garanciju od 30 godina mogu imati samo čelični krovni sistemi proizvedeni u skladu sa high-tech proizvodnjom zasnovanom na filozofiji kvaliteta. Ali to zahteva kontinuirano, budno praćenje debljine cinka i premaza laka na čeličnom limu tokom procesa proizvodnje. 

Vidi još

Kontrola kvaliteta za dekorativne galvanske premaze legura aluminijuma

2019-06-20

Kako bi se postigla konzistentna boja i sprečio škart u prizvodnji, kontrola sirovina ili poluproizvoda važna je za proces dekorativne galvanizacije i njen krajnji rezultat. Za ovakve i slične merne procese Helmut Fischer je razvio veoma precizne i pouzdane merne isntrumente.

Vidi još

Korišćenje rendgenske fluorescencije radi brze i pouzdane analize zlata

2019-06-17

Stare tehnike analize zlata, koje se još od starih Grka i Egipćana koriste i danas, su destruktivne i nedovoljno pouzdane metode za određivanje finoće zlata. Savremena industrija zahteva brze, pouzdane i precizne merne instrumente koji nam, pored udela zlata u leguri, daju i druge korisne podatke.

Vidi još

Industrija 4.0 i upravljanje kvalitetom moderne proizvodnje

2019-06-14

Stručnjaci navode da će kompanije koje ne uspeju da se transformišu u integrisani digitalni svet tokom naredne decenije jednostavno nestati sa tržišta. Gde vi vidite vašu kompaniju za pet godina i koliko je za njen opstanak važno upravljanje kvalitetom proizvodnje?


Vidi još
Pronađite nas na mapi