Aktuelno
ISO standardi - sve što ste želeli da znate

ISO STANDARDI - SVE šTO STE žELELI DA ZNATE

02.08.2019.

ISO standardi su međunarodno priznate norme kojima se definišu pravila i smernice za kvalitet proizvodnje, krajnjeg proizvoda ili usluga. U nastavku teksta pročitajte više o tome čemu služe i zašto ih koristimo.

 

Standarde donosi Međunarodna organizacija za standardizaciju (International Organisation for Standardization), kao najveća svetska institucija za razvoj standarda, koju predstavlja mreža od 162 nacionalna instituta širom sveta. Među njima se nalazi i Institut za standardizaciju Srbije.

 

Čemu služe ISO standardi?


Kvalitet danas igra značajnu ulogu na tržištu. Osiguranjem kvaliteta kompanije osvajaju nova tržišta, ali zadržavaju i postojeća. Jer svi mi, kao krajnji kupci i korisnici usluga, očekujemo da će proizvod koji kupimo kvalitetom odgovarati svim našim zahtevima i potrebama. Iz tog razloga, samo one kompanije koje drže do kvaliteta i do svojih kupaca mogu se smatrati uspešnim kompanijama.


ISO standardi su dokaz da je vaša kompanija sposobna da proizvede kvalitetne proizvode ili da pruži kvalitetnu uslugu. Usaglašenost vaših proizvoda sa međunarodnim standardima, pored kvaliteta, pruža i garanciju bezbednosti i sigurnosti za potrošače, ali i za vaše poslovne partnere.

 

Koji su benefiti standardizacije?


Standardizacija vam pruža mogućnost da unapredite svoje poslovanje. Uvođenjem sistema kvaliteta povećavate konkurentnost vaše kompanije i vaših proizvoda.


Kontrolom kvaliteta smanjujete troškove proizvodnje i samim tim povećavate profit, jer veći nivo kvaliteta proizvoda omogućava vam da povećate cene svojih proizvoda i usluga.


Ono što je najvažnije za unapređenje vašeg poslovanja jeste to što standardizacijom ostvarujete savremene zahteve tržišta i uklanjate barijere za efikasno poslovanje kako na domaćem tako i na svetskom tržištu. Uz standardizaciju, vaša kompanija će se naći u dosta povoljnijem položaju u kontaktima sa vladinim institucijama, na tenderima i slično.

 

Koji su ključni ISO standardi?


Ključni ISO standardi primenljivi na teritoriji Republike Srbije su:

  • ISO 9001 – Sistem menadžmenta kvalitetom. Implementacija ovog standarda ima izuzetan strateški značaj za sve vrste poslovanja i preduzeća.
  • ISO 14001 – Sistem ekološkog menadžmenta. Implementacija ovog standarda može se odnositi na čitavu kompaniju, jedan njen ogranak ili na jedan proizvodni proces. Ovim standardom dokazujete tržištu da vaša kompanija ne ugrožava životnu sredinu, što je jedan od sve češćih uslova tržišta.
  • ISO 22000 – Sistem menadžmenta bezbednosti hrane. Standard poštuje principe HACCP i odnosi se na organizacije koje učestvuju u lancu ishrane, a predstavlja dokaz da finalni proizvod u potpunosti poštuje standarde bezbednosti.
  • OHSAS 18001 – Sistem menadžmenta zaštite i bezbednosti zaposlenih. Ovaj standard se odnosi na sistem upravljanja sigurnošću i zdravljem zaposlenih, pritom povećava produktivnost radnika, smanjuje povrede i bolovanja i time štiti kompaniju od nepotrebnih nadoknada i omogućuje povoljnije ugovore sa osiguravajučim društvima.

 

Pored ovih standarda, postoji i niz drugih koji se odnose na specifične proizvodne procese i industrije.

 

Na koje se organizacije mogu primeniti standardi?

 

ISO standardi, naročito ovi ključni, mogu se primeniti na bilo koju organizaciju nezavisno od veličine i vrste, proizvodnje i usluge. Takođe, mogu se primeniti na celu kompaniju, njen pojedini sektor ili na pojedinačnu aktivnost.

 

Da li su ISO standardi obavezni?


Standardizacija je obavezna samo u onim slučajevima kada je proizvođač sa krajnjim kupcem ugovorom pozvan na standard ili određene tehničke propise.


Inače, primena i implementacija standarda je dobrovoljna. Samo do vas zavisi da li će vaša kompanija imati mogućnost da napreduje ili ne.

 

Ko vrši implementaciju standarda?


Implementaciju i sertifikaciju ISO standarda obavljaju sertifikaciona tela koja su akreditovana od strane ATS i koja se nalaze u Registru akreditovanih tela za ocenjivanje usaglašenosti.

 

Kako održati standardizaciju i kontrolu kvaliteta u kompaniji?


Bez obzira na to kojom se granom proizvodne industrije bavi vaša kompanija, održavanje sistema standardizacije i sistema kontrole kvaliteta je veoma važan proces za njen uspeh na tržištu.


Danas postoji vrhunska oprema za laboratorije, proizvedena po svim potrebnim ISO standardima, sa kojom možete da pratite i usklađujete kvalitet i standard vašeg krajnjeg proizvoda.


O tome kako oprema za laboratorije doprinosi uspešnosti kompanija dosta smo pisali u prethodnim tekstovima.

 

Servis i prodaja laboratorijske opreme


Slovenačka kompanija Labsys, koja ima dugogodišnje iskustvo u oblasti servisiranja i prodaje laboratorijske opreme, od 2017. godine ima svoje predstavništvo i u Srbiji, pod nazivom Labsys SRB – laboratorijska oprema Beograd. Pogledajte našu ponudu i otkrijte koja sve standardna testiranja omogućava naša oprema za laboratorije.

Pronađite nas na mapi