Aktuelno
Industrija 4.0 i upravljanje kvalitetom moderne proizvodnje

INDUSTRIJA 4.0 I UPRAVLJANJE KVALITETOM MODERNE PROIZVODNJE

14.06.2019.

Stručnjaci navode da će kompanije koje ne uspeju da se transformišu u integrisani digitalni svet tokom naredne decenije jednostavno nestati sa tržišta. Gde vi vidite vašu kompaniju za pet godina i koliko je za njen opstanak važno upravljanje kvalitetom proizvodnje?


 

Stručnjaci navode da će kompanije koje ne uspeju da se transformišu u integrisani digitalni svet tokom naredne decenije jednostavno nestati sa tržišta. Gde vi vidite vašu kompaniju za pet godina i koliko je za njen opstanak važno upravljanje kvalitetom proizvodnje?


U svetu u poslednjih nekoliko godina dolazi do razvoja i implementacije digitalnih i naprednih tehnologija. Četvrta industrijska revolucija dešava se upravo sada, i sasvim je jasno da će na tržištu opstati samo one kompanije koje budu ulagale u razvoj modernizacije i u automatizaciju svojih proizvodnih procesa. Industrijski stručnjaci navode da će sve druge kompanije koje ne uspeju da se transformišu u integrisani digitalni svet jednostavno nestati sa tržišta.


Podrška digitalizaciji industrije i razvoju Industrije 4.0 jedan je od prioriteta i Evropske unije, te se u naprednim zemljama Evrope uveliko osnivaju podsticajni fondovi i usvajaju strategije i standardi za digitalizaciju industrijskih procesa.


U Srbiji je trenutno ova industrijska revolucija za većinu velika nepoznanica, a rezultati u razvoju Industrije 4.0 veoma skromni. Naše pitanje glasi: Koliko kao kompanija razmišljate o ovim savremenim svetskim tokovima bez kojih nam u industriji nema budućnosti?

 

Šta predstavlja Industrija 4.0?

 

Svi smo čuli za tri industrijske revolucije: parnu, električnu i digitalnu, a četvrta industrijska revolucija, koja se naziva još i Industrija 4.0, predstavlja „sajber-fizičku revoluciju“. Odlikuje je genetički inženjering, biometrija i ostale napredne tehnologije kao što su Internet stvari (IoT), Cloud computing, 3D štampa i sl.


Industrija budućnosti podrazumeva potpunu digitalizaciju proizvodnog procesa, gde se spajanjem ljudske i veštačke inteligencije stvaraju uslovi za modernu i konkurentnu proizvodnju – od kreiranja ideje o proizvodu, preko organizacije proizvodnje i kontrole kvaliteta, do krajnjih industrijskih usluga. Ovo ne samo da podiže kvalitet nego i smanjuje troškove proizvodnje.


Digitalizovane ili „pametne fabrike“ svakako predstavljaju budućnost sa kojom se pre ili kasnije moramo suočiti. Stoga su one kompanije koje se već sada pripremaju za modernu transformaciju – na pravom putu, i jedine će moći da opstanu na industrijskom tržištu, ili se popnu na vrh.

 

Obezbeđenje kvaliteta proizvodnje u realnom vremenu

 

Možda bi jedan od prvih koraka u transformaciji vaše kompanije, pre potpune automatizacije i robotizacije, bio korak ka obezbeđenju kvaliteta proizvodnje. Jer današnji industrijski napredak zasnovan je i na tehnologiji merenja kvaliteta proizvoda, a ta se tehnologija konstantno poboljšava.


Da bi zaista podigli kvalitet a smanjili troškove proizvodnje kao što smo napred naveli, osiguranje kvaliteta mora se obaviti u realnom vremenu bez zadržavanja procesa proizvodnje. Za to je potreban moćan i potpuno integrisan sistem testiranja sa interfejsima za sve kontrolne jedinice. Tako senzori i merni sistemi postaju oči i uši pametne fabrike, i kao takve, sa dosta više preciznosti a sa minimalnim troškovima, zamenjuju nesiguran ljudski faktor u proizvodnji.


Jedna od najpoznatijih kompanija koja razvija i proizvodi visoko napredne merne instrumente za sve vrste industrija već više od pola veka jeste nemački Helmut Fischer.

 

Napredna merna tehnologija na primeru automobilske, elektronske i galvanske industrije

 

U automobilskoj, elektronskoj i galvanskoj industriji upravljanje kvalitetom uveliko je automatizovano. I na ovim poljima industrije Fischer nudi veoma fleksibilne sisteme koje koriste različite metode merenja u različitim fazama proizvodnje.


Uz FISCHERSCOPE MMS PC2, proces merenja se može automatizovati pomoću višekorisne robotske ruke koja debljinu galvanskih prevlaka na telima automobila može brzo i precizno odrediti koristeći fazno osetljivu metodu. Korišćenjem sonde, robot skenira niz tačaka, locirajući tačnu poziciju preko prepoznavanja slike. Za razliku od ručnog testiranja, robot će uvek postaviti sondu savršeno vertikalno, čak i na zakrivljene delove kao što su bokobrani. Ovi stalni uslovi merenja omogućavaju otkrivanje vrlo finih razlika u kvalitetu premaza i time poboljšavaju proces farbanja.


U elektronskoj industriji automatizacija se koristi za zaštitu i kontrolu kvaliteta krhkih delova kao što su na primer čipovi. Fischerov X-RAY XDV-µ SEMI je specijalno dizajniran za rad u ovoj proizvodnji. Robot automatski prenosi oblake sa kasete u unutrašnjost mernog instrumenta sa najvećom pažnjom i preciznošću. Opremljen detektorom visokih performansi i mikrokapilarnim crevima, uređaj za rendgensku fluorescenciju može izvesti vrlo finu analizu kao što je određivanje sastava materijala lemljenja ili debljine zlatnog premaza na kontaktnim spojevima.


Mnogi konektori koji se koriste u modernoj elektronici imaju galvaniziranu završnu obradu. Konektori koji su obloženi zlatom, na primer, posebno su otporni na koroziju. A da bi se sprečilo trošenje skupih materijala kao što je zlato, potrebno je pažljivo pratiti debljinu sloja tokom postupka galvanizacije. I u toj industriji Fischer je sa svojim FISCHERSCOPE X-RAY 4000 stvorio sistem koji je savršeno pogodan za ovu vrstu merenja kvaliteta proizvodnje.

Ovde smo dali primere u kojim se sve industrijama i na koji način mogu koristiti različiti merni instrumenti za upravljanje kontrolom kvaliteta. Isti ovi instrumenti nalaze svoju primenu i u drugim industrijama, a za više informacija o sistemu kontrole kvaliteta u vašoj kompaniji, kao i o mernim instrumentima, posetite ovlašćenu kompaniju za prodaju, instalaciju i servis svetskih brendova laboratorijske opreme na našim prostorima – Labsys.

 

 

Pronađite nas na mapi