Espec LH, LU

Espec LH, LU

Lista proizvoda    

Konstantne klimatske komore omogućavaju unos 3 konstantna načina rada ili 1 programski način u najviše 12 koraka. LCD ekran na dodir u boji olakšava programiranje rada komore. Mrežna aplikacija omogućava korisniku nadzor rada preko računara. Komora (ili više njih) može biti dostupna preko internet pretraživača na računaru, pametnom telefonu ili tabletu.

Model           Temp. raspon         Nadzor vlage    Raspon vlažnosti    Volumen
LH-114      amb.+10 do +85°C        DA                 45 do 95%rh             105L
LHL-114         +5 do +85°C              DA                 40 to 95%rh              105L
LHU-114         -20 do +85°C            DA                 45 to 95%rh              105L
LHU-124        -20 do +85°C             DA                 45 to 95%rh               206L
LU-114           -20 do +85°C             NE                                                    105L
LU-124           -20 do +85°               NE                                                     206L

Brošura
Pronađite nas na mapi