HFI FMP100 FMP150

HFI FMP100 FMP150

Lista proizvoda    

Sa Dualscope FMP100 i FMP 150 uređaji nude visoke performanse za složene, promenjive zadatke na području profesionalnih merenja prevlaka. Opremljen je ekranom na dodir i Windows™ CE operativnim sistemom. Veća memorija omogućava više hiljada merenja dok su za obradu dostupni razni statističke i analitičke funkcije.

Dodatno je dustupan i DataCenter IP Inspection Plan softver koji vam omogućava izradu individualnih grafičkih planova merenja.

Brošura
Pronađite nas na mapi