ISO 21968

Kontaktni metod za merenje električno provodljivih na svim podlogama koristeći fazno osetljive vrtložne struje (cink ili nikl na gvožđu ili čeliku, bakar na mesingu ili nehrđajućem čeliku te bakar na epoksi plastici (čak i pod slojem laka).

Pronađite nas na mapi