KRUSS ABBE ANALOGNI REFRAKTOMETAR AR4-VR

KRUSS ABBE ANALOGNI REFRAKTOMETAR AR4-VR

Lista proizvoda    

A. KRUSS ima dve klasične linije analognih refraktometara u svojoj ponudi, to su AR4 i AR2008. Oni mere lomljivost indeksa nD, sadržaja suve materije u % i vrednost disperzije nF-nC tečnih, viskoznih, kao i čvrstih uzoraka. Kontaktna tečnost za optičku spojnicu je uključeno u opremu za određivanje čvrstih materija, kao i kalibraciono telo za kalibracije i podešavanja, mrežni adaptera i zaštitnik od prašine. Za kontrolu temperature uređaji su opremljen sa gornje i donje strane prizme sa držačem termostatskih priključaka koji omogućavaju kontrolu temperature sa spoljnim termostatom.

 

AR4 određuje indeks loma između nD 1.3000 – 1.7200 i sadržaj šećera u opsegu od 0 do 95% Brik-a. Vaga se može podesiti ručno pomoću dugmeta pogona. Izmerena vrednost se zatim očitava pomoću okulara. Refraktometar se može povezati sa termostatom, npr. PT31 sa Peltier elementom kako bi održavao temperaturu na 20 ° C ili 25 ° C. Temperatura će se meriti integrisanim digitalnim termometrom i prikazivati na LCD ekranu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brošura
Pronađite nas na mapi